Naši řečníci


Filtruj podle organizace
Radko Sáblík

Radko Sáblík

Ředitel SSPŠ

Středoškolský pedagog, spisovatel, od roku 2002 ředitel Smíchovské střední průmyslové školy, člen expertní skupiny Strategie 2030+ a od října 2018 místostarosta města Mníšek pod Brdy za Občanskou demokratickou stranu.

Více o řečníkovi —

Vojtěch Jungmann

Vojtěch Jungmann

Student druhého ročníku oboru kybernetická bezpečnost. Koordinátor konference

Zajímá se o kybernetickou bezpečnost a programování, 3. místo v národním finále kybernetické soutěže, hlavní koordinátor konference.

Karel Řehka

Karel Řehka

Ředitel NÚKIB

Karel Řehka je český voják, od března 2020 ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), v letech 2010 až 2014 velitel 601. skupiny speciálních sil generála Moravce.

Více o řečníkovi —

Radka Wildová

Radka Wildová

Prorektorka university Karlovy

Česká profesorka zabývající se rozvojem počáteční čtenářské gramotnosti a pregramotnosti a prorektorka Univerzity Karlovy pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti. Vystudovala obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Petr Pavel

Petr Pavel

Armádní generál Armády České republiky ve výslužbě

Armádní generál ve výslužbě, bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky a předseda vojenského výboru NATO. Za své služby získal mnoho českých i mezinárodních vojenských vyznamenání. Dnes se věnuje přednáškám a besedám s občany. Na jaře 2020 založil iniciativu Spolu silnější, nejprve ve formě sbírky, která pomáhá lidem v první linii boje s epidemií a těm, na které krize dopadá nejhůře. Později dal s experty dali dohromady doporučení pro lepší zvládání krizí a nyní usiluje o důkladnou revizi krizového řízení naší země. Snaží se jít příkladem v aktivním občanství a dobrovolnictví.

Více o řečníkovi —

Jaroslav Burčík

Jaroslav Burčík

Vedoucí, Centum exlelence ITU, ČVUT FEL

Více o řečníkovi —

Tomáš Müller

Tomáš Müller

Prezident české pobočky AFCEA

Více o řečníkovi —

Vít Šimral

Vít Šimral

Člen Rady hl. m. Prahy s gescí školství, sportu, vědy a podpory podnikání

Vít Šimral je český politik, politolog, sociolog a ekonom, člen Rady hlavního města Prahy s gescí školství, sportu a podpory podnikání. Angažuje se v oblasti boje s korupcí. Je členem Mensy ČR, Amnesty International, českého skauta či Českého běžeckého klubu

Více o řečníkovi —

Lukáš Kolek

Lukáš Kolek

Projektový ředitel Charles Games

Projektový ředitel a game designer Charles Games. Mezi nejvýznamnější projekty, na kterých pracuje, patří například Attentat 1942 nebo Svoboda 1945: Liberation

Více o řečníkovi —

Tomáš Jeřábek

Tomáš Jeřábek

Katedra informačních technologií a technické výchovy

Řadu let působí v oblasti vzdělávání učitelů, kde se zaměřuje na možnosti využívání ICT ve vzdělávání a didaktiku ICT. Jeho domovským pracovištěm je katedra Informačních technologií a technické výchovy na Pedagogické faukltě Univerzity Karlovy, kde se podílí na pedagogické a vědecké činnosti pracoviště. Poslední 3 roky vedl projekt Podpora rozvoje digitální gramotnosti, ve kterém se řešily koncepce rozvoje digitální gramotnosti a metodická podpora pro školy v rámci začleňování rozvoje digitální gramotnosti do výuky v kontextu aktuálních revizi RVP.

Více o řečníkovi —

Nathan Němec

Nathan Němec

Učitel předmětu Kybernetická bezpečnost

Zdeněk Kusovský

Zdeněk Kusovský

Manažer kybernetické bezpečnosti a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pracovní zkušenosti jak z oblasti analýz a programování rozsáhlých IS, tak systémové a síťová administrace. A to jak ve výkonných pozicích programátora, administrátora, tak v managerských na pozicích ředitele IT firmy nebo společnosti dodávající řešení a provozující informační systémy významné energetické společnosti (ČEPS)

Adéla Sílešová

Adéla Sílešová

Koordinátorka JSNS

Koordinátorka projektů mediálního vzdělávání v týmu vzdělávacího programu JSNS. Jejím nejvýznamnějším projektem je videohra DigiStories: Nela

Více o řečníkovi —

Anna Jungmannová

Anna Jungmannová

Studentka ZŠ

Žákyně 8.třídy ZŠ Doctrina v Liberci. Zajímá se o robotiku, programování webů, šifry a háčkování. Vítězka národního finále Kybersoutez.cz do 15 let, 1. místo Microsoft Office Arena 2021, 1. místo Microsoft Office Arena 2020, 4. místo IT Slot 2021.

Jaroslav Faltýn

Jaroslav Faltýn

Zástupce ředitele odboru základního vzdělávání a mládeže

Na MŠMT se věnuje digitálnímu vzdělávání, je předsedou České národní koalice pro digitální pracovní místa a členem rady vlády pro informační společnost.

David Sýkora

David Sýkora

Učitel předmětu Kybernetická bezpečnost

Olga Hölzlová

Olga Hölzlová

Ředitelka Střední školy informatiky a poštovnictví Brno

Karel Kovář

Karel Kovář

Náměstkem sekce vzdělávání, sportu a mládeže

Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově a dlouhodobě působil v jejím vedení. Více než deset let působil na katedře pedagogiky, psychologie a didaktiky sportu, vyučoval pedagogiku sportu, zabýval se uplatněním absolventů tělovýchovných oborů a učitelů na trhu práce, věnoval se dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků a celoživotnímu vzdělávání.

Petr Seifert

Petr Seifert

Vedoucí odboru vzdělávání NÚKIB

Josef Střelec

Josef Střelec

Ředitel Centra kybernetické bezpečnosti

Lucie Kosová

Lucie Kosová

Odbor prevence kriminality

Petr Vojtěch

Petr Vojtěch

Ředitel SPŠ a SOŠ Dvůr Králové nad Labem

Martin Beneš

Martin Beneš

Doktorand Pedf UK

Bohumil Kartous

Bohumil Kartous

Ředitel Pražského inovačního institutu

Jiří Macek

Jiří Macek

Vyučující odborných předmětů v oblasti KYB, vedoucí IT

Jaroslav Tihlařík

Jaroslav Tihlařík

Učitel kybernetické bezpečnosti Střední školy informatiky a poštovnictví Brno

Lucie Hrušková

Lucie Hrušková

Studentka prvního ročníku oboru kybernetická bezpečnost